Cookie policy

Our website uses cookies. Cookies enable you to take full advantage of the site and us to collect statistical data to help us optimise the site and tailor content to your needs. Accept cookies so you can fully enjoy the site. Read the Cookie Policy to find out more.

Documents


Accessibility declaration - mobile application

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich aplikacji mobilnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  aplikacji mobilnej Transport GZM dostępnej w sklepach Google Play oraz App Store.

Data publikacji aplikacji mobilnej: 2023-08-07.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-10-01.

Status pod względem zgodności

Aplikacja mobilna jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • Paski nawigacyjne posiadają dynamiczne zmienne treści co może utrudnić osobom niedowidzącym określenie pozycji fokusu w aplikacji.
 • Brakuje etykiet części przycisków do powrotu, animowanych grafik mówiących
  o wczytywaniu aplikacji
  co może utrudnić efektywne wykorzystanie osobom
  z dysfunkcją wzroku.
 • Niektóre elementy list posiadają zaznaczany element w postaci radio-button a nie całego elementu listy co może utrudnić korzystanie osobom z dysfunkcją wzroku.
 • Systemowy przycisk „wstecz” nie działa dla wybranych widoków co może utrudniać korzystanie osobom z dysfunkcją wzroku lub z niepełnosprawnością manualną
 • Na niektórych ekranach występują różne przyciski o tym samym przeznaczeniu (zakup biletu „?” oraz „Szczegóły biletu”) co może być mylące dla osób
  z niepełnosprawnością manualną lub osób starszych.
 • Obszar interakcji elementu graficznego zachodzi na przycisk zamknięcia widoku przy komunikacie proszącym o zalogowanie lub rejestrację

Informujemy, że udostępniona aplikacja mobilna nie stanowi docelowego rozwiązania. Pełna zgodność ze standardem WCAG 2.1 dla aplikacji mobilnej została przewidziana w ramach uruchomienia
w ostatnim etapie wdrożenia Systemu Transport GZM.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-08-31.

Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny AGILEO IT SP. Z O.O.

Oświadczenie zostało poddane przeglądowi w dniu: 2023-08-31.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeżeli w aplikacji mobilnej Transport GZM są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej, zgłoś to za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ux@metropoliagzm.pl

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ux@metropoliagzm.pl

Każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej aplikacji mobilnej lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej aplikacji mobilnej lub jej elementu, wnioskować
o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie powinno zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie aplikacji mobilnej lub elementu aplikacji mobilnej, której dotyczy żądanie i na której jest niedostępny element lub treść, opis na czym polega problem a także wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących aplikacji mobilnej Transport GZM odpowiada:

 

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia:

 1. Barbary 21A

40-053 Katowice

Tel.: +48 32 718 07 42

E-mail: kancelaria@metropoliagzm.pl 

 

Koordynator do spraw dostępności:

Katarzyna Miazio - Wydział Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 

Kontakt: 

Tel.: +48 32 718 07 72

E-mail: k.miazio@metropoliagzm.pl  

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje
w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej aplikacji mobilnej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Postępowanie odwoławcze

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające i nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związanych z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://bip.brpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

 

 

Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii mieści się przy ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice.

 

Do budynku prowadzą 3 wejścia – pierwsze główne od ul. Hercena, drugie (boczne) od ul. Hercena, trzecie (tylne) od strony ul. Szmausa.

 

Do każdego z wejść prowadzą schody –  przy schodach do wejścia głównego znajdują się dwie platformy schodowe dla wózków.

 

Dla klientów i gości dostępne jest wejście od ulicy Hercena (główne) – posiada dwie platformy schodowe dla wózków inwalidzkich, drzwi otwierane automatycznie, umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku.
W budynku funkcjonuje obszar kontroli, przez który można przejechać wózkiem inwalidzkim poprzez specjalną bramkę.

 

Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. W budynku na parterze jest jedna winda, przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze, w prawym skrzydle budynku.

 

Ponadto:

 1. w budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Brajla, oznaczeń kontrastowych lub
  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 2. informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób głosowy (pracownicy ochrony znajdującej się przy wejściu głównym od ul. Hercena). Po przeprowadzeniu remontu punktu informacyjnego/ochrony będzie również dostępna wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń w postaci tablicy informacyjnej,
 3. w budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika, kancelarii ogólnej znajdującej się w pokoju 013 po prawej stronie po wejściu do budynku głównego od ul. Hercena) tel. 32 718 07 44, e-mail: kancelaria@metropoliagzm.pl.
 4. przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
 5. do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,

Dostępność tłumacza języka migowego

W budynku na chwilę obecną nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa ta będzie dostępna w niedługim czasie i będzie bezpłatna. Jednocześnie, zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania – prosimy, aby osoba zainteresowania załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego zgłosiła ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia.
Aplikacje mobilne

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia udostępnia aplikację mobilną Transport GZM w następujących wersjach:

 1. Transport GZM w wersji dla systemu Android,
 2. Transport GZM w wersji dla systemu iOS.